توضیحات

شناخت، تحلیل، طراحی سیستم و آماده سازی مواد آرشیوی تنها برخی از خدمات شرکت گنجینه رای‌مهر است.

ارتباط با گنجینه رای‌مهر

شناخت، تحلیل، طراحی سیستم دستی، آماده سازی، استخراج و ورود اطلاعات، سیستم اطلاعاتی اسناد و مدارک معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرکت گنجینه رای‌مهر در سال ۱۳۸۸، طی قراردادی با معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور طراحی سیستم دستی جهت آماده‌سازی و استخراج اطلاعات موجود در این معاونت، اقدام به بررسی، شناخت و تحلیل اطلاعات اسناد و مدارک بایگانی این معاونت و طراحی سیستم اطلاعاتی مورد نیاز نمود. سپس بر اساس سیستم طراحی شده و با استفاده از گاربرگه‌های استخراج اطلاعات، اقدام به استخراج اطلاعات اسناد و مدارک بایگانی این معاونت و ورود این اطلاعات به نرم‌افزار گنجینه نمود.

در این فرآیند، ابتدا وضعیت موجود سیستم اطلاعاتی اسناد و مدارک بایگانی معاونت بررسی گردید و پس از شناسایی اسناد متنوع موجود شامل انواع گزارش‌ها، بخشنامه‌ها، صورت‌جلسات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مدارک مربوط به تشکیلات و نیروی انسانی، اقدام به طراحی سیستم، جهت وضعیت مطلوب نمود. طراحی وضعیت مطلوب بر اساس بررسی ۱۷۰۰ سند صورت پذیرفت و برای هر نوع سند، کاربرگه استخراج اطلاعات طراحی شد. در این طراحی، برای سازماندهی اطلاعات، رده‌بندی روسو انتخاب گردید. همچنین برای تکمیل کاربرگه‌های استخراج اطلاعات اسناد، راهنمای تکمیل تدوین شد.

مشخصات پروژه

تاریخ

۱۳۸۸

مشتری 

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارتباط با گنجینه رای‌مهر

شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر با شرکت گنجینه رای‌مهر در ارتباط باشید.

  نام خانوادگی*
  نام*
  ایمیل*
  شماره همراه*

  موضوع

  متن مورد نظر شما

  [recaptcha]