توضیحات

پیاده سازی سیستم کتابخانه پالایشگاه آبادان

ارتباط با گنجینه رای‌مهر

پیاده سازی سیستم کتابخانه پالایشگاه آبادان

کتابخانه پالایشگاه آبادان از نرم‌افزار آرشیو گنجینه قدرت گرفته است تا محتوای مرتبط با کتاب و کتابخانه خود را به صورتی ساختار‌یافته و منظم آرشیو کند. بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ ایران برای آرشیو دیجیتال و غیر دیجیتال خود به گنجینه اعتماد می‌کنند.

مشخصات پروژه

مشتری

پالایشگاه آبادان