توضیحات

آیا می‌دانید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۱ از نرم‌افزار گنجینه استفاده می‌نماید؟

ارتباط با گنجینه رای‌مهر

پیاده‌سازی سیستم آرشیو مکانیزه کتاب، اسناد، نقشه‌ها، گزارش‌ها و سایر مدارک معاونت ساخت و توسعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۷۸، شرکت گنجینه رای‌مهر قرارداد انجام خدمات فنی برای تکمیل سیستم اطلاعاتی اسناد و مدارک بایگانی فنی را با معاونت ساخت و توسعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد نمود. این قرارداد شامل مرتب‌سازی، فهرستنویسی، نمایه‌سازی و آماده‌سازی مدارک مختلف و ورود آنها به سیستم اطلاعاتی موجود بود. این مدارک شامل نقشه‌های فنی، گزارش‌ها و اسناد فنی، کتاب، بروشور، معرفی‌نامه، قرارداد و عکس بود. این مدارک به زبان‌های مختلف نظیر فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه و روسی بود.

طی مدت اجرای این قرارداد که سه سال طول کشید و تا سال ۱۳۸۱ ادامه داشت، حدود۲۸۰,۰۰۰ سند شامل کتاب، نقشه، گزارش، قرارداد و سایر اسناد و مدارک موجود در بایگانی معاونت ساخت و توسعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، توسط تیم پروژه شرکت گنجینه رای‌مهر که حدود چهل نفر شامل طراحان سیستم، متخصصین آرشیویست، مترجمین زبان‌های مختلف، متخصصین فناوری اطلاعات و پرسنل ورود اطلاعات بودند، شناسایی و فهرستنویسی شد و وارد  نرم‌افزار گنجینه گردید. در این پروژه حدود ۵۰,۰۰۰ نفر روز کار انجام شد.

مشخصات پروژه

تاریخ

سال ۱۳۷۸

مشتری 

معاونت ساخت و توسعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

ارتباط با گنجینه رای‌مهر

شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر با شرکت گنجینه رای‌مهر در ارتباط باشید.

  نام خانوادگی*
  نام*
  ایمیل*
  شماره همراه*

  موضوع

  متن مورد نظر شما

  [recaptcha]