آرشیو در مدارس: فرصت‌ها و چالش‌های کتابداران کتابخانه‌ها

By |۱۴۰۱/۴/۱۱ ۷:۵۳:۱۷تیر ۱۱ام, ۱۴۰۱|Uncategorized|

در بخشی از فیلم انجمن شاعران مرده جان کیتینگ، معلم ادبیات مدرسة سخت‌گیر ولتون، سوت‌زنان در کلاس قدم می‌زند و به سوی در می‌رود. دانش‌آموزان معلم تازه‌وارد را با تعجب، نگاه می‌کنند اما او بی‌توجه، از کلاس خارج می‌شود و با جملة «بیاید دیگه» دانش‌‌آموزان را به همراهی تا تالار افتخارات مدرسه فرامی‌خواند. عکس‌ها، جام‌های