صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (مرکز قم) به مشترکين گنجينه پيوست.  *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (مرکز خوزستان) به مشترکين گنجينه پيوست.  *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (مرکز سمنان) به مشترکين گنجينه پيوست.  *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (آرشيو شبکه خبر) به مشترکين گنجينه پيوست.  *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (آرشيو شبکه 4) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (سیما فیلم)به مشترکين گنجينه پيوست. *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (شبکه جام جم)به مشترکين گنجينه پيوست. *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (شبکه صبا)به مشترکين گنجينه پيوست. *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (شبکه قرآن)به مشترکين گنجينه پيوست. *** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (کتابخانه مرکزی)به مشترکين گنجينه پيوست. ***  سومین دوره آموزشی فهرست‌نویسی کتاب با استفاده از گنجينه" برگزار گردید.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (مرکز سیستان و بلوچستان) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (مرکز خراسان جنوبی) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (شبکه تهران) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (آرشیو مرکزی شبکه 1) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (آرشیو مرکزی رادیو) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران (واحد تولید اطلاعات) نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  شرکت توزیع برق شمال کرمان به مشترکين گنجينه پيوست.  ***   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  سازمان انتقال خون مشهد به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  شرکت مهندسان مشاور فرنهاد به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  مؤسسه منهاج به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  مدرسه فيضيه قم به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  دانشنامه فارس به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  سازمان امور مالياتی کشور به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  شرکت پالايش نفت آبادان به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  شرکت تکتا نسخه گنجينه خود را ارتقاء داد.  ***  موسسه پژوهشی کودکان دنيا به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد طی مراسمی از ارتقاء گنجينه رونمائی کرد.  ***  پژوهش‌سرای دکتر حسابی به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  کتابخانه آستان مقدس امامزاده عبدالله به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  مدرسه مشارکتی به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  کتابخانه مدرسه حضرت زهرا(س) به مشترکين گنجينه پيوست.  ***  کتابخانه دبيرستان فرهنگ به مشترکين گنجينه پيوست.
آشنایی با نرم افزار جامع کتابخانه و آرشیو گنجینه
سازماندهی اطلاعات
دوره های آموزشی
پاسخ به سؤالات متداول